en

1992

Thành lập Công ty - tiền thân là Công ty Khảo sát thiết kế với số vốn ban đầu là 118 triệu đồng, 48 cán bộ, công nhân viên.

2006

Công ty có 280 cán bộ, công nhân viên với số vốn trên 18,7 tỉ đồng.

6/1/2006

Cổ phần hóa doanh nghiệp với tên gọi là Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Kiên Giang.

24/1/2006

Tăng vốn điều lệ lên 45 tỉ đồng.

2007

Công ty tăng vốn thực góp lên 40,6 tỉ đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu ra công chúng.

2008

Công ty tăng vốn lên 57,8 tỉ đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu ra công chúng.

2009

Công ty thực hiện tăng vốn lên 69,3 tỉ đồng  thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.

2010

Công ty thực hiện tăng vốn lên 80,9 tỉ đồng  thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.

2012

Công ty tăng vốn lên 115.110.810.000 đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu ra công chúng cho Cổ đông hiện hữu, cổ đông chiến lược  và Cán bộ chủ chốt của công ty.

2013

Công ty tăng vốn lên 147.808.800.000 đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu ra công chúng cho Cổ đông hiện hữu.

2016

Công ty tiếp tục thực hiện tăng vốn lên 276.000.000.000đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu ra công chúng cho các Cổ đông hiện hữu và nhà đầu tư chiến lược.

25/4/2016

Chính thức đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang.

2018

Tập đoàn tiếp tục phát hành cổ phiếu ra công chúng cho Cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ lên 500 tỉ đồng.

25/3/2020

Niêm yết cổ phiếu CKG trên sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM với giá tham chiếu là 11.000đ, khối lượng 50.000.000 cổ phiếu

12/4/2021

12/4/2021: Tăng vốn điều lệ lên 824.997.810.000 đồng

28/5/2021

Tập đoàn có 9 công ty thành viên và 01 công ty liên kết.

29/10/2022

Kỷ niệm 30 năm hình thành và phát triển

05/2023

Nâng vốn điều lệ 952,5 tỷ đồng, Tập đoàn có 10 công ty thành viên và 2 công ty liên kết