en

Đầu tư tài chính

Bao gồm các hoạt động đầu tư tài chính vào các công ty con, công ty liên kết; Hợp tác liên doanh, liên kết các doanh nghiệp thực hiện mục tiêu trở thành Tập đoàn kinh tế đa ngành nghề phát triển bền vững.

Đầu tư vốn vào các công ty thành viên – liên kết.
Hợp tác liên doanh, liên kết các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế đa ngành.

Các dự án

DỰ ÁN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI RẠCH SỎI

TRƯỜNG QUỐC TẾ MEKONG XANH

NHÀ HÀNG HOA BIỂN – CÁNH BUỒM